NU PACKAR VI RÄTT

När grundarbetet är klart och förutsättningarna är kartlagda är det dags för praktiskt arbete. Nu ska din nya förpackning bli verklighet.
KONSTRUKTION
Kunskaper om materialegenskaper och konstruktionsmöjligheter är a och o. Vi arbetar enligt certifierade standarder som lever upp till de bransch- och certifieringskrav som olika marknadssegment och applikationsområden ställer. Med moderna modelleringsprogram utvecklar vi lösningar som är integrerade med din produkt. Ju mer helhetstänk man har från början, desto större möjligheter är det att åstadkomma en genomtänkt konstruktion som harmoniserar med produkten, ditt budskap och ditt uttryck.
MATERIAL
Förpackningen ska skydda produkten, tillverkas med minsta möjliga belastning på miljön och samtidigt fungera som budbärare åt ditt varumärke. Och det finns otaliga material att välja mellan. Miljöplaster, kartong eller en kombination av förpackningsmaterial, som resulterar i så kallade flexibla förpackningar. 
Det material du väljer påverkar nästa steg i förpackningskedjan – formgivning och konstruktion.
 FUNKTION
Många glömmer bort användarvänligheten, 
trots att denna är mycket betydelsefull för hur konsumenten ska uppfatta din produkt och ditt varumärke. På samma sätt som svag funktion i förpackningskedjan påverkar din ekonomi, är det viktigt att minnas att dålig funktion kan skapa irritation hos användaren av din produkt. Det finns till och med ett begrepp för negativa känslor – förpackningsilska. Ju smidigare öppning, förslutning och möjligheter till användning och återanvändning i hemmet, desto nöjdare kunder. DESIGN
Vi vet att den skräddarsydda, attraktiva förpackningen kan öka försäljningen. Men lika viktigt som det är att sticka ut, lika viktigt är att skapa ett koncept som är praktiskt genom-förbart. Om designen är så udda att lönsamheten får stryka på foten, då är det läge att tänka om. Rätt marknadsförd kommer produkten att få genomslag snabbare. I butiken kan medvetenheten om din produkt öka om vi tar fram displayställ eller andra säljstödsmaterial som väcker uppmärksamhet. Under mer än två decennier har vi byggt upp en solid kunskaps-bank om kommunikationens alla möjligheter och fallgropar.

OM OSS

REFERENSER

KONTAKTA OSS